grafika promująca głosowanie na studenta i doktoranta roku

Głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku

Podobnie, jak w latach ubiegłych, zwieńczeniem tegorocznego konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego będzie wybór Studenta i Doktoranta Roku. Do 8 czerwca 2017 roku każdy student, doktorant i pracownik (naukowy, administracyjny) UŚ może zagłosować, oddając swój głos za pośrednictwem systemu USOSWeb poprzez stronę: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/257/. Sylwetki laureatów zostały opublikowane na stronie: http://student.us.edu.pl/wyroznienia-jm-rektora-us.

Wynik zostanie ogłoszony podczas uroczystości wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Plakat promujący głosowanie na studenta i doktoranta roku zawierający grafikę konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ

Accessibility