zdjęcie: trzy studentki siedzące w sali wykładowej i czytające książki

Eliminacje okręgowe 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego

2 i 3 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będą, zorganizowane przez  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) jubileuszowej 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z 31 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram zawodów okręgowych

  • 2 marca
    • rejestracja uczestników i losowanie miejsc – godz. 9.45, s. 0.1     
    • część pisemna – godz. 10.00, s. 0.1 
    • część ustna – od godz. 13.30, s. 1.1, 1.2, 1.45
  • 3 marca
    • uroczyste ogłoszenie wyników – godz. 12.00, s. 0.1.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Języka Rosyjskiego test pisemny na zawodach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5–7 minut) na jeden wylosowany przez ucznia temat. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie Komitetu Głównego OJR; www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

Accessibility