Dyskusja pt. „Uniwersytet zaangażowany…”

1 grudnia 2016 roku o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie dyskusja pt. „Uniwersytet zaangażowany. Instytucje edukacyjne a państwo”, w której udział wezmą: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Wowrzeczka (Uniwersytet Śląski) i dr Krystian Szadkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Moderatorką rozmowy będzie zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego dr hab. Anna Kałuża.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Otwartych Spotkań Dyskusyjnych” – projektu realizowanego w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Filologicznym, podejmującego ważne tematy sytuujące się na styku uniwersyteckiej pracy badawczej i aktywność społeczno-politycznej. Wśród zaplanowanych tematów kolejnych debat znajdą się m.in. prawa zwierząt, prawa mniejszości, granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73. Konstytucji RP (ochrona uczuć religijnych), idee świeckości i ateizm.

Organizatorami projektu są: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Katedra Literatury Porównawczej.

Accessibility