mikrofon

Dyskusja pt. „Polityka językowa i mniejszościowa w Polsce”

31 maja 2017 roku o godz. 16.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się dyskusja pt. „Polityka językowa i mniejszościowa w Polsce”. Wstępem do rozmowy stanie się wykład nt. „Literatura transnarodowa – paradygmaty i praktyki”, który wygłosi dr Ania Spyra z Butler University (Indianapolis) – badaczka zajmująca się problemami wielojęzyczności ponadnarodowej i postkolonialnej kultury. Szczególnie interesuje ją wpływ migracji na języki, literaturę i kulturę.

W dyskusji udział wezmą dr Artur Czesak – językoznawca, leksykograf; pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz zajmujący się leksyką i frazeologią współczesnego dyskursu publicznego, przeobrażeniami dialektów (zwłaszcza śląskiego i gwary podhalańskiej) na tle podobnych procesów w innych krajach słowiańskich oraz Marcin Gaweł – reżyser sztuk w języku śląskim, aktor, który wystąpił m.in. w głównej roli w spektaklu „Synek” (w reżyserii Macieja Podstawnego). Moderatorami rozmowy będą: dr hab. Leszek Drong oraz dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek.

Organizatorami spotkania są: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Katedra Literatury Porównawczej, Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Otwartych Spotkań Dyskusyjnych – projektu realizowanego w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Filologicznym, podejmującego ważne tematy na styku uniwersyteckiej pracy badawczej i aktywności społeczno-politycznej.

 

 

 

 

 

Accessibility