Gustaw Morcinek

Dyskusja pt. „Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka”

22 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej wCentrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się dyskusja pt. „Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka”, w której udział wezmą: prof. dr hab. Helena Synowiecdr hab. Danuta Krzyżykdr hab. Katarzyna Tałućdr hab. Marta Tomczokdr Lucyna Sadzikowskamgr Jadwiga Witek i mgr Tomasz Zięba. Moderatorem rozmowy poświęconej osobie i twórczości związanego ze Śląskiem pisarza, nauczyciela i publicysty będzie prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Fragment „Listów spod morwy” Morcinka wyrecytuje mgr Jacek Filus.

W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. uczniowie i wychowawcy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.

Organizatorami spotkania są: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego UŚ, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki, Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

plakat promujący spotkanie poświęcone Morcinkowi zawierające datę i miejsce wydarzenia, nazwiska osób w nim uczestniczących oraz zdjęcie Morcinka

 

Accessibility