monety i długopisy położone na zapisanej kartce papieru

Dwa miliony dla Wydziału Filologicznego na rozwój kompetencji studentów i pracowników

Finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” to czteroletni projekt zakładający między innymi wieloobszarowe wsparcie dla uczelni, w tym wsparcie studentów, kadry naukowo-dydaktycznej, kadry administracyjno-kierowniczej. Jednym z współwnioskodawców był Wydział Filologiczny, z ramienia którego pracami zespołu przygotowującego wniosek grantowy kierował pełnomocnik dziekana WF ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Uzyskane dzięki grantowi dwumilionowe dofinansowanie pozwoli Wydziałowi Filologicznemu między innymi:

a) zorganizować certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji, takie jak:

  • akredytowane szkolenia Metodyki projektu PRINCE2 na poziomie Foundation oraz Practitioner,
  • akredytowane szkolenia FCE z języka angielskiego,
  • akredytowane szkolenia CEA z języka angielskiego,
  • certyfikowane szkolenie z obsługi programu ADOBE PHOTOSHOP,
  • certyfikowane szkolenie z obsługi programu CorelDraw,
  • certyfikowany kurs programowania językiem Python dla humanistów;

b) zadbać o włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na kierunkach: sztuka pisania, filologia polska, komunikacja promocyjna i kryzysowa, mediteranistyka i filologia klasyczna,

c) zorganizować dodatkowe zadania praktyczne dla studentów UŚ realizowane w formie projektowej – tutaj beneficjentami będą przede wszystkim studenci sztuki pisania, dla których zaplanowano warsztaty z praktykami w zakresie „self-publishing oraz właściwe przygotowanie propozycji wydawniczej”,

d) przygotować programy kształcenia dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych – w przypadku Wydziału Filologicznego będzie to opracowanie dokumentacji logopedii jako nowego kierunku studiów I stopnia.

       logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju            

Accessibility