dr Olga Przybyla

Dr Olga Przybyla członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Od 30 czerwca do 2 lipca 2017 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbywała się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy” która została połączona z walnym zebraniem członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas obrad odbyły się wybory Zarządu Głównego PTL na kadencję 2017–2020. Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego po raz kolejny została wybrana dr Olga Przybyla – kierownik Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Accessibility