dr Izabela Mrochen

Dr Izabela Mrochen uczestniczką spotkania w Europarlamencie w Luksemburgu

3 i 4 października 2019 roku w siedzibie Europarlamentu w Luksemburgu odbywa się spotkanie ekspertów ds. dostępności cyfrowej, w którym udział bierze dr Izabela Mrochen. Spotkanie ma służyć konsultacjom z zakresu dostępności stron, technologii wspomagających (WA / AT) i technologii językowych (LT). Uczestnicy wydarzenia rozmawiają na temat najważniejszych kierunków rozwoju krajów członkowskich w obszarze dostępności cyfrowej, technologii asystujących oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w promowaniu wielojęzyczności.

Accessibility