prof. Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak stypendystą DAAD w kategorii dla doświadczonych naukowców

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak – kierownik Katedry Filologii Klasycznej – otrzymał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w kategorii dla doświadczonych naukowców. Stypendium zostało przyznane na realizację projektu pt. „Byzantium and the popular imagination – stereotypes, simplifications and reappraisal (19th–21st centuries)” we współpracy z Freie Universität w Berlinie.

Projekt dotyczy analizy obrazu Bizancjum w literaturze i kulturze popularnej między XIX a XXI wiekiem. Przedmiotem badań są utwory, które nie były częścią akademickiego dyskursu naukowego (np. powieści, sztuki teatralne, a w późniejszych czasach musicale, filmy czy gry komputerowe), a które w znaczący sposób wpłynęły – i nadał wpływają – na powszechne pojmowanie Bizancjum. Pierwsze ustalenia zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Reception Histories of the Future. A conference on Byzantinism, speculative fiction, and the literary heritage of medieval  Empire” w Uppsali, która odbywać się będzie od 4 do 6 sierpnia 2018 roku, gdzie dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak wygłosi keynote lecture na temat recepcji Bizancjum w polskiej literaturze s-f.

Accessibility