prof. Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak laureatem EURIAS Fellowship

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak został laureatem The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship w kategorii „doświadczony badacz” („senior fellow”) i zaproszony jako profesor wizytujący do Institute for Advanced Study Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu.

Wskaźnik sukcesu w konkursie otwartym dla naukowców z całego świata wynosi 5 %. Dr hab. prof. Marciniak jest najmłodszym jego laureatem w kategorii doświadczonych badaczy i jedynym Polakiem, który otrzymał stypendium dwukrotnie (pierwszy raz w roku 2012 jako „junior fellow” w Uppsali).

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak jest kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej oraz Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, pełni funkcję koordynatora Byzantine Reception Network, sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Prof. Przemysław Marciniak pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton. 

Accessibility