fragment plakatu promującego 11th Oxford Dysfluency Conference przedstawiający St Catherine’s College w Oxfordzie

Dr hab. Katarzyna Węsierska laureatką nagrody Dave’a Rowleya

dr hab. Katarzyna Węsierska

Od 20 do 23 września 2017 roku w St Catherine’s College w Oxfordzie odbywała się jedenasta edycja konferencji dotyczącej zaburzeń płynności mowy „11th Oxford Dysfluency Conference” (ODC), której hasłem przewodnim było „Wyzwanie i zmiana”. W wydarzeniu udział brała dr hab. Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Wydziału Filologicznego UŚ, która podczas konferencji odebrała Nagrodę Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy (The Dave Rowley Award for International Initiatives).

Nagroda Dave’a Rowleya przyznawana jest przez międzynarodowy zespół specjalistów (teoretyków i praktyków) zajmujących się zaburzeniami płynności mowy osobie indywidualnej lub międzynarodowemu zespołowi współpracowników m.in. za wkład we współpracę międzynarodową i kultywowanie wartości wyznawanych przez Dave’a Rowleya – wieloletniego przewodniczącego i dyrektora komitetu „Oxford Dysfluency Conference”, zaangażowanego w różne inicjatywy badawcze, kliniczne i dydaktyczne w krajach rozwijających się lub takich, w których logopedia znajduje się w początkowej fazie rozkwitu, doceniającego współpracę międzynarodową i interdyscyplinarną.

„Oxford Dysfluency Conference” cieszy się renomą jako jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych w dziedzinie logopedii. Skupiając naukowców i klinicystów (logopedów praktyków), stwarza okazję do prezentacji wyników badań oraz stanowi forum do dyskusji i kolegialnej debaty na temat najbardziej aktualnych oraz innowacyjnych badań, a także praktyk klinicznych. Konferencja ma na celu promowanie badań dostarczających informacji o tym, które formy interwencji logopedycznej są oparte na wynikach badań naukowych oraz wskazywanie kierunków dalszych badań. W 2017 roku nadrzędnym zadaniem „Oxford Dysfluency Conference” stało się wspieranie dyskusji i debaty na temat takich zjawisk, jak jąkanie czy giełkot (mowa bezładna) oraz interwencji logopedycznej w tym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące „Oxford Dysfluency Conference” dostępne są na stronie: www.dysfluencyconference.com.

.

Accessibility