ręka trzymająca długopis, w tle zeszyt i tablet

Dr Gabriela Abrasowicz laureatką konkursu Sonatina

lobo Narodowego Centrum Nauki3 sierpnia 2017 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu Sonatina. Sonatina to konkurs, do którego przystąpić mogą badacze do trzech lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 44 zgłoszenia, z których sześć otrzymało finansowanie o łącznej wysokości 3,2 mln zł. Wśród laureatów znalazła się m.in. związana z Zakładem Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ dr Gabriela Abrasowicz, która otrzyma finansowanie na projekt pt. „(Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990–2020). Perspektywa transkulturowa”. Kwota finansowania wynosi 549 684 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Accessibility