dr Agnieszka Tambor z chińskim smokiem

Dr Agnieszka Tambor laureatką II edycji konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jej promocji za granicą. Zgodnie z regulaminem konkursu liderem umiędzynarodowienia może zostać nauczyciel akademicki, który przyczynił się do wzrostu mobilności studentów i nauczycieli akademickich, uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej i badawczej oraz przyczynił się do promocji marki UŚ na arenie międzynarodowej.

Laureatką tegorocznej edycji konkursu w kategorii młodszy pracownik naukowy została dr Agnieszka Tambor z Wydziału Filologicznego.

W kategorii samodzielny pracownik naukowy zwyciężyła dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska z Wydziału Prawa i Administracji. Do konkursu zostało zgłoszonych dwudziestu kandydatów. Ocenie poddano działania prowadzone w okresie od 2013 do 2016 roku. Patronat nad konkursem sprawował JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wyboru kandydatów nominowanych do tytułu w dwóch kategoriach: młodszy pracownik naukowy oraz samodzielny pracownik naukowy, dokonała Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku i przedstawiła kandydatury JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę rektora oraz tytuł „Lidera Umiędzynarodowienia UŚ 2017”.

 

Accessibility