Dofinansowanie NCBR na „Projekt kariera…”

Przygotowane w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego zadanie pt. „Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa” otrzymało dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” III Oś programy PO WER.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do spełniania oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń, zajęć praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

Koordynatorką projektu i jego główną pomysłodawczynią jest dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, która wspólnie z członkiniami zespołu projektowego: dr Joanną Przyklenk, dr Emilią Kałuzińskądr Beatą Dudą przygotowała wniosek konkursowy.

„Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa” (sygnatura dokumentu WND-POWR.03.01.00-00-K315/16-01) realizowany będzie w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016.

Accessibility