zdjęcie: siedzący w sali wykładowej zasłuszani studenci obcokrajowcy

Doc. Stanisław Szakirow gościem Wydziału Filologicznego

14 i 15 listopada 2018 roku gościem Wydziału Filologicznego będzie doc. Stanisław Szakirow, który przyjedzie do Sosnowca na zaproszenie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i poprowadzi cykl wykładów dla studentów i pracowników na temat współczesnej rosyjskiej kinematografii, literatury i krytyki literackiej. Ponadto 14 listopada weźmie też udział w zebraniu Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej.

Doc. Stanisław Szakirow z Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego (filia w Miassie) jest kierownikiem Katedry Filologii, specjalistą w zakresie krytyki literackiej, teorii i socjologii literatury, historii literatury światowej. W ostatnim czasie publikuje prace poświęcone współczesnej literaturze rosyjskiej i środowisku medialnemu, a także twórczości uralskich pisarzy.

Harmonogram wykładów:

→ 14 listopada, godz. 9.45–11.15, sala nr 1.20, wykład pt. „Современный российский кинематограф” („Współczesna kinematografia rosyjska”),

→ 14 listopada, godz. 11.30–13.00, sala nr 0.51, wykład pt. „Современная русская литература” („Współczesna literatura rosyjska”),

→ 15 listopada, godz. 13.15–14.45, sala nr 1.50, wykład pt. „Российская литературная критика второй половины XX начала XXI вв” („Rosyjska krytyka literacka drugiej połowy XX i początku XXI wieku”).

Accessibility