piątka studentów witających się ze sobą w holu Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat

W związku z organizowanymi na Uniwersytecie Śląskim Dniami adaptacyjnymi dla studentów pierwszych lat dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza 2 października 2017 roku w godz. od 9.00 do 14.00 godziny dziekańskie. Godziny dziekańskie dotyczą tylko studentów pierwszych lat studiów pierwszego stopnia.

Spotkanie adaptacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego (części katowickiej) odbędzie się w auli im Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) zgodnie z harmonogramem:

  • godz. 9.00–11.30 – filologia klasyczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa, komunikacja perswazyjna i kryzysowa, kulturoznawstwo,
  • godz. 11.30-14.00 – filologia polska, kultury mediów, międzynarodowe studia polskie, mediteranistyka, sztuka pisania.

Na spotkaniu adaptacyjnym obecność studentów pierwszych lat jest obowiązkowa.   

Accessibility