piątka studentów witających się ze sobą w holu Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat

18 i 19 października 2018 roku odbywać się będą dni adaptacyjne dla studentów pierwszych lat kształcących się na Wydziale Filologicznym UŚ.

Dla studentów z części katowickiej zaplanowano spotkanie 18 października w sali Rady Wydziału zgodnie z harmonogramem:

  • godz. 11.30-12.30 – architektura informacji, filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, mediteranistyka, filologia klasyczna
  • godz. 13.00-14.00 – komunikacja promocyjna i kryzysowa, kultury mediów, kulturoznawstwo, sztuka pisania, międzynarodowe studia polskie

Dla studentów z części sosnowieckiej zaplanowano spotkanie 19 października w auli międzywydziałowej przy WNoZ (ul. Będzińska 60 w Sosnowcu) zgodnie z harmonogramem:

  • godz. 8.30-9.30 – studenci IJRiT, IFG, IFW, IFS
  • godz. 10.00-11.00 – studenci IJA oraz IKiLA

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Przewidziane są więc godziny dziekańskie:

  • dla części katowickiej – w godz. 11.30–14.00
  • dla części sosnowieckiej – w godz. 8.00-11.15.
Accessibility