grafika - fragmencik komiksu

Debata i wernisaż pt. „Oblicza uchodźcy”

7 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach rozpocznie się debata i wernisaż pt. „Oblicza uchodźcy”, których celem będzie zaprezentowanie politycznego i administracyjnego wymiaru tego procesu. Uczestnicy wydarzenia będą się zastanawiać m.in. nad tym, jak integrować się z otoczeniem, kiedy cudzoziemiec spoza UE otrzyma azyl, jaką strategię podejmuje polski oraz niemiecki rząd w kwestii cudzoziemców. Dopełnieniem debaty będzie przetłumaczona przez Koło Naukowe Germanistów przy Instytucie Filologii Germańskiej UŚ wystawa plakatów pt. „Alfabet przybycia”, dzięki której pokazane zostaną osobiste doświadczenia uchodźców.organizatorami są Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Friedricha Eberta w Polsce.

Potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłosić do 1 czerwca (Anna Kusa, tel.: 32 461 20 70; e-mail: anna.kusa@haus.pl).

plakat promujący "Oblicza uchodźstwa". Przeważa kolorystyka biało-czerwona. Zawiera kilka plakatów, które będą prezentowane na wystawie oraz logo organizatorów

Accessibility