sala konferencyjna. Widać nieco rozmyty obraz ludzi siedzących na sali i słuchających. Na pierwszym planie na stoliku leży otwarty notes, a na nim długopis

Czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”

6 listopada 2018 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Ostrawskim (Ostrawa, ul. Realni 5) rozpocznie się pierwsze czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”. Spotkanie stanie się okazją nie tylko do zaprezentowania nowości wydawniczych autorstwa pracowników Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, a także do wygłoszenia referatów pracowników obu instytucji. Wydział Filologiczny reprezentować będą:

  • prof. dr hab. Jan Malicki: „Doskonały kancjonał polski z 1673 roku. 345 rok od wydania. Analiza genologiczna”,
  • dr hab. prof. UŚ Teresa Banaś-Korniak: „O ironii literackiej w twórczości Jana Dzwonowskiego – „spadkobiercy” czeskiego Franta,
  • dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak: „Czas stosowny (i niestosowny) do zawarcia małżeństwa w świetle tekstów parenetycznych z XVI–XVII wieku”,
  • prof. dr hab. Dariusz Rott: „»Na południe od Babiej Góry« Lucjana Wolanowskiego”,
  • dr Jacek Kwosek: „Słowa goniące słowa. Wizja filozofii w »Kardynale Pölätüo« Stefana Themersona”.

Organizatorami wydarzenia są Katedra Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego oraz Pracownia Zarządzania Wiedzą.

Program spotkania (pdf, 442 kB)

Accessibility