czytanie książki w bibliotece

Część ustna zawodów II stopnia XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

10 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się część ustna zawodów II stopnia XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, do której przystąpi 36 uczniów ze szkół z województwa śląskiego.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, która odbywa się w Polsce nieprzerwanie od 1970 roku, adresowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Składają się na nią trzy etapy. Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w poszczególnych okręgach, III stopnia – przez Komitet Główny powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN. Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram olimpiady dostępne są na stronie: http://olijp.katowice.pl.

Accessibility