Część ustna zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego odbywa się w Polsce nieprzerwanie od 1970 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Składają się na nią trzy etapy. Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w poszczególnych okręgach, III stopnia – przez Komitet Główny powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN. Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą.

Część ustna zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zaplanowano na 9 marca 2019 roku. W zawodach, które odbywać się będą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, udział weźmie 35 uczniów z 22 szkół województwa śląskiego, którzy zostali wyłonieni ze 115 osób zgłoszonych do etapu szkolnego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram olimpiady dostępne są na stronie Komitetu Okręgowego w Katowicach: http://olijp.katowice.pl.

Accessibility