Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady

Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady powstało w 2014 roku. Prowadzi działalność naukową i popularyzatorską w zakresie badania narracji o Zagładzie i szerzenia wiedzy o nich. Jego członkami są pracownicy Uniwersytetów: Śląskiego, Gdańskiego, Szczecińskiego i Jagiellońskiego. Centrum zorganizowało kilkanaście spotkań poświęconych między innymi dyskusji nad projektem „Topika Zagłady”. Ich zwieńczeniem stało się ogólnopolskie seminarium (3-4 marca 2016 rok). Przy Centrum wydawany jest rocznik naukowy „Narracje o Zagładzie” redagowany przez Martę Tomczok (Uniwersytet Śląski), Pawła Wolskiego (Uniwersytet Szczeciński), Piotra Krupińskiego (Uniwersytet Szczeciński), Bartosza Dąbrowskiego (Uniwersytet Gdański) i Piotra Weisera (Uniwersytet Jagielloński).

Kierownik Centrum: dr hab. Marta Tomczok

Kontakt: pl. Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice

pok. 420

e-mail: martacuber@interia.pl

Accessibility