Centrum Badań Narracji Interaktywnych (SPRINT-SEARCH)

Głównym celem działalności Centrum Badań Narracji Interaktywnych jest zintensyfikowanie i koordynacja prowadzonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach badań naukowych nad nowymi formami narracji oraz interdyscyplinarnych badań naukowych nad rozrywką interaktywną, czyli grami wideo i pokrewnymi dziedzinami kultury. Centrum ma również stanowić zaplecze badawcze i metodyczne specjalności studiów projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) i wspierać dydaktykę prowadzoną w ramach tej specjalności poprzez m.in. koordynowanie nauczania przedmiotów specjalistycznych, prace nad programami nauczanych przedmiotów i zapewnienie opieki naukowej nad powstającymi w ramach tych studiów prac dyplomowych.

Kierownik Centrum: dr Marcin Sarnek

Kontakt: ul. Grota-Roweckiego 5

41-200 Sosnowiec

e-mail: marcin.sarnek@us.edu.pl

www.sprintsearch.us.edu.pl

Accessibility