Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum

Działalność Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum koncentruje się na badaniach dotyczących literatury bizantyńskiej (głównie okresu panowania dynastii Komnenów oraz w mniejszym stopniu czasów Paleologów), a także zagadnieniach poświęconych recepcji kultury bizantyńskiej. Pracownikami Centrum: są dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak, dr Divna Manolova (od 1 grudnia, w ramach projektu NCN POLONEZ 1), dr Katarzyna Warcaba, mgr Tomasz Labuk, mgr Andrzej Wilanowski. W Centrum realizowane są dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i jeden projekt sponsorowany przez Alexander von Humboldt Stiftung.

Kierownik Centrum: dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak

Kontakt: pl. Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice

e-mail: bizancjum@us.edu.pl

www.byzantium.pl

Accessibility