Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi

Profil badawczy Centrum obejmuje nie tylko kultury mniejszościowe czy postkolonialne, ale również te, które są zagrożone homogenizacją kulturową lub zostały politycznie, dyskursywnie, ekonomicznie i na inne sposoby zdominowane przez rozmaicie rozumiane centrum lub mainstream. Wiele społeczności posiada odrębność wyrażającą się w tradycji, zwyczajach, historii, dorobku artystycznym, poczuciu zbiorowej tożsamości, a jednocześnie ich kultura funkcjonuje w poczuciu zagrożenia wchłonięciem, zanikiem, izolacją, zatarciem, itp. „Mniejszość” takiej kultury przejawiać się może brakiem uznania przez władze (główny nurt, wspomniane wcześniej centrum, itp.) lub szeroko pojętego równouprawnienia (wymiar społeczno-polityczny).

Istnienie kultury mniejszej zakłada obecność kultury dominującej – dynamiczną interakcję międzykulturową opartą na asymetrii. Badania naukowe, jakie prowadzone są w Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi, koncentrują się na rozmaitych wymiarach tej interakcji, starając się otwierać na polifoniczność kultur, aby pozwolić wybrzmieć wszystkim głosom i językom, które w przestrzeni publicznej nie mają niezbędnej większości. Za przykład mogą posłużyć tutaj rdzenni mieszkańcy Kanady, Katalończycy, Szkoci, Islandczycy, katolicy w Irlandii Północnej, czy Ślązacy wnioskujący o uznanie ich statusu jako narodowości. Koncentrując się w pierwszej kolejności na pracy naukowej, Centrum chce współpracować z instytucjami kultury w regionie, inicjować dialog z ośrodkami partnerskimi za granicą, jak również zachęcać do wspólnych działań organizacje społeczne.

Kierownik Centrum: dr hab. Leszek Drong

Kontakt:     ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

p. 142

e-mail: drong@us.edu.pl

tel.: 509031339

www.kulturymniejsze.us.edu.pl

Accessibility