Centrum Studiów Kanadyjskich

Centrum Studiów Kanadyjskich, założone w 2000 r., zajmuje się badaniem i dydaktyką literatury i kultury kanadyjskiej oraz promocją studiów kanadyjskich poprzez publikacje o tematyce kanadystycznej oraz organizację wydarzeń kulturowych,   corocznych Dni Kultury Kanadyjskiej, konferencji, warsztatów, pokazów filmów oraz spotkań z pisarzami i artystami; w latach 2000-2016 zostało zorganizowanych 18 warsztatów akademickich, 66 gościnnych wykładów oraz 21 spotkań z pisarzami i artystami. Centrum może poszczycić się realizacją następujących przedsięwzięć:

  • publikacje kanadystyczne,
  • opracowanie programu nauczania literatury i kultury kanadyjskiej,
  • organizacja i współorganizacja czterech międzynarodowych konferencji,
  • organizacja dwóch studenckich wypraw naukowych do Kanady (2009, 2011) – zdobycie grantów kanadyjskich na te projekty,
  • nawiązanie i rozwój współpracy z ośrodkami akademickimi w Kanadzie, czego rezultatem było podpisanie umów międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego z Vancouver Island University (2006) oraz z University of the Fraser Valley (2013); aktywna wymiana studentów rozpoczęła się w 2016 r.
  • współpraca z Liceum Ogólnokształcącym w Żorach: wykłady, warsztaty kanadystyczne,
  • pomysł, koordynacja i współorganizacja (z LO w Żorach) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada” dla szkół ponadgimnazjalnych (wydarzenie coroczne od 2012/2013; trzy etapy konkursu – http://www.mt-oka.pl/),
  • utworzenie studenckiego koła kanadystów oraz opieka nad nim,
  • koordynacja praktyk studenckich studentów z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych w Konsulacie RP w Toronto,
  • inne osiągnięcia w internalizacji Uniwersytetu Śląskiego – organizacja i koordynacja semestralnych zajęć profesorów z Kanady (czterokrotnie) w ramach grantu kanadyjskiego.

Kierownik Centrum: dr hab. Eugenia Sojka

Kontaktul. gen. S. Grota-Roweckiego 5

     41-205 Sosnowiec
pok.
3.55

            tel.: 32 364 08 92

    http://csc.us.edu.pl

 

Accessibility