Spotkanie grupy ekspertów powołanych do prac nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

zdjęcie: otwarta książka trzymana w ręce

20 stycznia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie inaugurujące prace komisji eksperckiej powołanej do opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Projekt stworzenia spójnej strategii jest koordynowany przez Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego we wszystkich przedziałach wiekowych oraz na wszystkich poziomach … Czytaj dalejSpotkanie grupy ekspertów powołanych do prac nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

Projekt dot. polepszenia jakości kształcenia skierowanego do cudzoziemców i reemigrantów

zdjęcie: siedząca na dużej książce dziewczynka

Od kwietnia 2016 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadzą projekt mający na celu zbadanie stanu funkcjonowania uczniów cudzoziemców i uczniów powracających z zagranicy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu pracownicy Uniwersytetu Śląskiego odwiedzili ponad 50 szkół w województwie, opracowywali wyniki ankiet i prowadzili wywiady z uczniami, rodzicami, … Czytaj dalejProjekt dot. polepszenia jakości kształcenia skierowanego do cudzoziemców i reemigrantów

Inauguracja projektu pt. „AUTORefleksje: Kim jest to »ja«, które mówi”

zdjecie: kilka zasłuchanych osób, których sylwetki zostały rozmyte

31 stycznia 2017 roku o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach zostanie zainaugurowany nowy projekt pt. „AUTORefleksje: Kim jest to »ja«, które mówi”, będący cyklem organizowanych przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego spotkań poświęconych zagadnieniom podmiotowości i autorstwa. Gościem pierwszego spotkania będzie dr hab. Tomasz Kitliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), który wygłosi wykład zatytułowany „AUTORefleksja: »ja« czy »my« i »Ty«? Wszyscy jesteśmy uchodźcami, kobietami, LGBT i osobami z niepełnosprawnością”.

Wizyta studentów Wydziału w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

zdjęcie: studenci Wydziału Filologicznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W piątek 13 stycznia 2017 roku w Sali Beskidzkiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z Magdaleną Szewczuk-Szturc – pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Joanną Janecką – kierownik Oddziału w tym Wydziale aktywnie opiekującą się m.in. programem integracji społeczności romskiej w województwie śląskim. W spotkaniu prowadzonym przez prof. dr hab. Jolantę Tambor wzięli udział studenci Wydziału Filologicznego: II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów … Czytaj dalejWizyta studentów Wydziału w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Obchody Chińskiego Nowego Roku

21 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 w Kopalni Guido z Zabrzu rozpocznie się Wielka Gala Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku, którą uświetni występ artystów z Teatru Opery Pekińskiej prowincji Hubei, prezentując specjalnie przygotowany na tę okoliczność program złożony z czterech aktów: „U zbiegu trzech dróg”, „Na ulicy”, „Niebianka rozsypuje kwiaty” oraz „Awantura w Niebiańskim Pałacu”. Występowi towarzyszyć będzie szereg atrakcji związanych z kulturą Chin: prezentacja tradycyjnych strojów … Czytaj dalejObchody Chińskiego Nowego Roku

Jubileusz 70. urodzin prof. Bożeny Tokarzowej

zdjęcie: prof. Bożena Tokarz

19 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Polańskiego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się wieczór jubileuszowy z okazji 70. urodzin prof. zw. dr hab. Bożeny Tokarzowej – historyka i teoretyka literatury, tłumaczki, badaczki dwudziestowiecznej poezji polskiej i słoweńskiej, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ (1993–1996), kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ (od 1992), redaktorki naczelnej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, autorki m.in. „Poetyka Nowej Fali”, „Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu … Czytaj dalejJubileusz 70. urodzin prof. Bożeny Tokarzowej

Promocja książki pt. „Badanie kultury…”

zdjęcie: otwarta książka, obok której leżą suche liście symbolizujące jesień

W środę 18 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się uroczysta promocja książki pt. „Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje” – zredagowanej przez dr hab. Annę Gomółę i dr. hab. Marka Pacukiewicza monografii podsumowującej czterdziestoletnią działalność Zakładu Teorii i Historii Kultury. Publikacja poświęcona została zarówno przybliżeniu historii i zmieniającej się struktury Zakładu, jak i opisom podejmowanych projektów badawczych oraz przedsięwzięć dydaktycznych, działalności kół naukowych … Czytaj dalejPromocja książki pt. „Badanie kultury…”

Prof. Wiesław Banyś ekspertem Komisji HCERES

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, został powołany przez Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) na eksperta komisji ewaluacyjnej, wyznaczonej do procesu ewaluacji skonsolidowanego Uniwersytetu w Strasburgu (UNISTRA).                                                                                                                                            Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) jest francuskim organem odpowiedzialnym za prowadzenie kompleksowej oceny działalności … Czytaj dalejProf. Wiesław Banyś ekspertem Komisji HCERES

Prof. Ryszard Koziołek laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek został laureatem prestiżowej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Idea wręczania nagrody narodziła się w 1975 roku po śmierci prof. Kazimierza Wyki. Jan Pieszczachowicz – ówczesny prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – wystąpił z pomysłem powołania nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie … Czytaj dalejProf. Ryszard Koziołek laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki

Drugi wykład w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Zdjęcie: dwie otwarte książki na tle biblioteki

Organizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projekt „Uniwersytet Polonistów” adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania, połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” odbywa się pod hasłem „Przestrzenie spotkania” i będzie dotyczyła zagadnień kulturowych. Drugi wykład w ramach tego cyklu rozpocznie się 10 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Prelekcję pt. „Krzywdzące … Czytaj dalejDrugi wykład w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Accessibility