Projekt pt. „Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców”

Katowice: Spodek na tle fontanny

„Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, skierowany do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Przedsięwzięcie ma na celu promocję Śląska wśród zagranicznych odbiorców, integrację kulturową i promocję wielokulturowości, przedstawienie najciekawszych elementów kultury śląskiej, śląskich zwyczajów i tradycji, a także najważniejszych w tym regionie miejsc. Dwutygodniowe … Czytaj dalej

Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS

Piątka studentów stojących w rzędzie

Od 31 lipca do 16 sierpnia 2017 roku w Cieszynie odbywać się będą organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ letnie warsztaty w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) pt. „Ogólnosłowiańskie podchody »Gra-My z językiem polskim!«”. Program nastawiony jest na nabycie oraz udoskonalenie wszystkich kompetencji biegłości językowej, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i wiedzy o współczesnej Polsce. Uczestnicy szkolenia … Czytaj dalej

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak stypendystą DAAD w kategorii dla doświadczonych naukowców

prof. Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak – kierownik Katedry Filologii Klasycznej – otrzymał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w kategorii dla doświadczonych naukowców. Stypendium zostało przyznane na realizację projektu pt. „Byzantium and the popular imagination – stereotypes, simplifications and reappraisal (19th–21st centuries)” we współpracy z Freie Universität w Berlinie. Projekt dotyczy analizy obrazu Bizancjum w literaturze i kulturze popularnej między XIX a XXI wiekiem. Przedmiotem … Czytaj dalej

Dr Agnieszka Tambor laureatką II edycji konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

dr Agnieszka Tambor z chińskim smokiem

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jej promocji za granicą. Zgodnie z regulaminem konkursu liderem umiędzynarodowienia może zostać nauczyciel akademicki, który przyczynił się do wzrostu mobilności studentów i nauczycieli akademickich, uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej i badawczej oraz przyczynił się do promocji marki UŚ na arenie międzynarodowej. Laureatką … Czytaj dalej

Dr Jacek Mikołajczyk nowym dyrektorem Teatru Syrena

Dr Jacek Mikołajczyk

12 lipca 2017 roku komisja konkursowa zdecydowała o wyborze na dyrektora Teatru Syrena dr. Jacka Mikołajczyka – reżysera teatralnego, tłumacza i teatrologa, adiunkta w Zakładzie Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, absolwenta reżyserii opery i innych form teatru muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. W latach 2002–2014 był kierownikiem literackim Gliwickiego Teatru Muzycznego. … Czytaj dalej

XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

globus, na którym dwie dłonie układają się w kształt serca

Od 1 do 28 sierpnia 2017 roku w Cieszynie odbywać się będzie XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, której organizatorem jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej celem jest doskonalenie znajomości języka polskiego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami studentów. Dzięki licznym zajęciom uczestnicy letniej szkoły będą mieli szansę sprawdzenia i ulepszenia swojej wiedzy językowej w praktyczny sposób. W tegorocznej edycji wydarzenia … Czytaj dalej

Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestnikami International Medieval Congress

średniowieczny krzyż

Prof. dr hab. Rafał Molencki i prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym (IMC), którego organizatorem od 1994 roku jest Uniwersytet Leeds. Prof. Rafał Molencki wygłosił referat na temat „Why Did People Oust Folk and Lede?”, natomiast prelekcja prof. Dariusza Rotta została zatytułowana „»Sed quia regio Polonorum ab itineribus peregrinorum est remota«. Strategies of the Social Communication in East and Central … Czytaj dalej

Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

"Spodek" w Katowicach

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Filologiczny UŚ uruchamia nowe dwusemestralne Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie, które będą w sobie łączyć elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie. Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach … Czytaj dalej

Accessibility