Dyskusja pt. „Polityka językowa i mniejszościowa w Polsce”

mikrofon

31 maja 2017 roku o godz. 16.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się dyskusja pt. „Polityka językowa i mniejszościowa w Polsce”. Wstępem do rozmowy stanie się wykład nt. „Literatura transnarodowa – paradygmaty i praktyki”, który wygłosi dr Ania Spyra z Butler University (Indianapolis) – badaczka zajmująca się problemami wielojęzyczności ponadnarodowej i postkolonialnej kultury. Szczególnie interesuje ją wpływ migracji na języki, literaturę i kulturę. W dyskusji udział wezmą dr Artur … Czytaj dalej

Zmarł Radosław Oczkowicz

zdjęcie: kilka zapalonych świeczek

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 25 maja 2017 roku w tragicznym wypadku w wieku 31 lat zmarł śp. Radosław Oczkowicz absolwent Wydziału Filologicznego, przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i delegat do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2008–2009 Cześć Jego Pamięci. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają, łącząc się w bólu i cierpieniu Dziekan oraz cała społeczność … Czytaj dalej

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „O czasie na czasie”

29 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „O czasie na czasie”, której organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa. Tematyka czasu, jednego z wymiarów rzeczywistości determinującego odbiór świata, okazuje się nader ważna i aktualna w humanistyce. Celem spotkania jest konsolidacja młodych naukowców reprezentujących różne kierunki i dziedziny językoznawstwa, w tym lingwistykię synchroniczną i diachroniczną, etnolingwistykę, … Czytaj dalej

Wykład pt. „Samuel Johnson and »A Dictionary of the English Language«”

zdjęcie: uczestniczący w zajęciach studenci

24 maja 2017 r. o godz. 13.15 w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala nr 1.22) rozpocznie się wykład otwarty zorganizowany w ramach Europejskich Studiów Leksykograficznych EMLex. Prelekcję pt. „Samuel Johnson and »A Dictionary of the English Language«” wygłosi dr hab. Małgorzata Nitka, której zainteresowania badawcze koncentrują się na kulturze i literaturze XVIII wieku, Rewolucji Przemysłowej, kulturze i literaturze wiktoriańskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: … Czytaj dalej

Głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku

grafika promująca głosowanie na studenta i doktoranta roku

Podobnie, jak w latach ubiegłych, zwieńczeniem tegorocznego konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego będzie wybór Studenta i Doktoranta Roku. Do 8 czerwca 2017 roku każdy student, doktorant i pracownik (naukowy, administracyjny) UŚ może zagłosować, oddając swój głos za pośrednictwem systemu USOSWeb poprzez stronę: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/257/. Sylwetki laureatów zostały opublikowane na stronie: http://student.us.edu.pl/wyroznienia-jm-rektora-us. Wynik zostanie ogłoszony podczas uroczystości wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego … Czytaj dalej

Godziny rektorskie

grafika z napisem "dzień wolny od zajęć dydaktycznych"

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2017 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustala czwartek 25 maja 2017 roku dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych, wprowadza ponadto w piątek 26 maja 2017 roku do godz. 13.00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.  Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”

zdjęcie: smartfon położony na klawiaturx=ze, na którym wyświetlają się wszystkie ikony mediów społecznościowych

23 maja 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, której organizatorem jest Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że dla współczesnego człowieka przestrzeń wirtualna jest równie istotna, realna, jak świat zbudowany z atomów, charakteryzujący się właściwościami fizycznymi. Dzięki sieci, praktycznie dostępnej dla wszystkich, jej użytkownicy mają dostęp do ogromnych … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”

zdjęcie: dwójka małych dzieci pochylona nad kartką papieru

Od 24 do 25 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”, której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Według Marthy C. Nussbaum jedną z powinności szkoły jest wpieranie krytycznego myślenia, a tym samym odwagi, jakiej wymaga wyrażanie sprzeciwu wobec dominujących opinii. Niebagatelną rolę w kształceniu tej umiejętności … Czytaj dalej

Prof. Piotr Wilczek doktorem honoris causa Uniwersytetu Stanowego w Cleveland

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Piotrowi Wilczkowi

13 maja 2017 roku na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Piotrowi Wilczkowi – ambasadorowi RP w Stanach Zjednoczonych, dziekanowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008, który pełnił między innymi funkcje kierownika Katedry Filologii Klasycznej i kierownika Pracowni Retoryki.                        Prof. Piotr Wilczek jest historykiem literatury, komparatystą, tłumaczem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem zarządu The … Czytaj dalej

Dni Kultury Chorwackiej

Dach jednego z historycznych kosciołów w Zagrzebiu

18 i 19 maja 2017 r. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywa się Dzień Kultury Chorwackiej. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykłady i warsztaty, które poprowadzą chorwaccy pisarze: Neven Vulić i Ivan Šamija, a także premierę sztuki studentów kroatystyki oraz serbistyki pt. „Šaputanja vjetru” („Cicha rozmowa z wiatrem”). Program wydarzenia (doc)

Accessibility