Sympozjum pt. „Zastosowanie eyetrackingu w badaniach lingwistycznych, translatorycznych i glottodydaktycznych”

patrząca w górę młoda dziewczyna, brunetka w niebieskim sweterku, mająca ciemne oczy

26 lutego 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się, zorganizowane przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Pracownię Badań Okulograficznych (LELO) Uniwersytetu Warszawskiego, sympozjum naukowe pt. „Zastosowanie eyetrackingu w badaniach lingwistycznych, translatorycznych i glottodydaktycznych”. Spotkanie, które poprowadzą prof. Sambor Grucza, dr hab. Monika Płużyczka oraz dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, zostanie poświęcone m.in. metodzie okulograficznej, sposobom jej wykorzystania nie tylko w nauce, ale również w różnych dziedzinach życia. Zaprezentowane będą prowadzone badania i zrealizowane projekty, … Czytaj dalej

Dzień otwarty kierunku międzynarodowe studia polskie

szóstka studentów stojących w półokręgu i trzymających różne książki

14 marca 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się Dzień otwarty kierunku międzynarodowe studia polskie. W wydarzeniu, które adresowane jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział wezmą pracownicy i współpracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz goście z zagranicy. W programie Dnia otwartego zaplanowano wykłady, warsztaty (które zostaną przeprowadzone w czterech wydzielonych grupach), prezentację kierunku oraz promocję nowo powstałego czasopisma studentów i doktorantów … Czytaj dalej

II Jornadas Internacionales de Formación

Dwójka ludzi piszących w papierach

16 i 17 marca 2018 roku w Krakowie odbędą się II Jornadas Internacionales de Formación de Profesores de español en Polonia. Jest to cykliczna konferencja organizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ (reprezentowanego przez dr Cecylię Tatoj z Zakładu Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich). Jornadas Internacionales de Formación skierowane są do teoretyków i praktyków nauczania języka hiszpańskiego, którzy reprezentują różne … Czytaj dalej

Inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

"Spodek" w Katowicach

16 lutego 2018 roku o godz. 15.30 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Naukę na tym kierunku rozpocznie ponad 50 osób, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów – autorów różnorodnych badań naukowych dotyczących regionu śląskiego. Program dwusemestralnych interdyscyplinarnych studiów prowadzonych przez Wydział Filologiczny został przygotowany z myślą o osobach w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem … Czytaj dalej

Spotkanie organizacyjne dot. bezpłatnego kursu języka chińskiego

trzy studentki z Chin pozujące do zdjęcia

19 lutego 2018 roku w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, parter, sala nr 11/12) odbędą się spotkania organizacyjne dotyczące drugiego semestru bezpłatnego kursu języka chińskiego: godz. 17.00 – dla osób kontynuujących naukę, godz. 18.00 – dla nowych studentów. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia będą mieli studenci I, II i III stopnia studiów oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia odbywać się będą raz … Czytaj dalej

Dzień Polonistów 2018

zgromadzeni w w sali Rady Wydziału

23 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, laboratoriach, warsztatach oraz konkursach zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego Polonistów. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących literatury, języka i wiedzy o kulturze, ale także praktycznych warsztatów z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji. Rozegrany zostanie również turniej wiedzy o literaturze i języku „Uniwersjada Polonistyczna”, w którym udział … Czytaj dalej

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

Siedzący w sali wykładowej uczniowie

15 lutego 2018 roku pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej poprowadzą zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. Spotkanie realizowane będzie w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy uczelnią a szkołą we wrześniu 2017 roku. W programie wydarzenia, którego organizatorami są Via Linguae Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, zaplanowano następujące warsztaty: na Wydziale Filologicznym w Katowicach:   … Czytaj dalej

Wykład pt. „Uwagi o wyższości »filologii« nad metafizyką…”

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

W czwartek 22 lutego 2018 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się wykład pt. „Uwagi o wyższości »filologii« nad metafizyką w procesie formułowania dogmatu chrystologicznego”, który wygłosi ks. dr Grzegorz Strzelczyk – prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog i publicysta. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych znajdują się: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej, historia teologii (metody teologicznej), kwestia związku teologii z doświadczeniem, wykorzystanie … Czytaj dalej

Nowa edycja semestralnego kursu języka polskiego

studenci podczas zajęć, w sali ćwiczeniowej, za oknem widać napis Korez

19 lutego 2018 roku rozpocznie się nowy semestralny kurs języka polskiego. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Katowicach. Kurs adresowany jest głównie do studentów Uniwersytetu Śląskiego, studentów programu Erasmus+ oraz zagranicznych lektorów języków obcych pracujących na naszej uczelni – dla tych osób udział w kursie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz aplikacja … Czytaj dalej

Konkurs na recenzję literacką i opowiadanie „Punkt krytyczny”

zdjęcie, na którym widać kawałek piszącej na czarnej klawiaturze ręki, na drugim planie widać kawałek monitora komputerowego

Celem konkursu „Punkt krytyczny”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2016–2018, reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej, przesłanie zgłoszenia (tekstu wraz z formularzem) do 5 marca 2018 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com … Czytaj dalej

Accessibility