Konferencja pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie…”

grafika przedstawiająca na czarnym tle dwie obrysowane maski

Od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce” („Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance – Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives”). Będzie to pierwsze z serii spotkań poświęconych badaniom złożoności indygennych … Czytaj dalejKonferencja pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie…”

Konferencja pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”

czarny plakat promujący konferencję pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”

Od 30 czerwca do 1 lipca 2017 roku w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”, współorganizowana przez doktoranckie koło naukowe H/Story. Tematem konferencji są szeroko rozumiane zagadnienia ciała i cielesności w narracjach historycznych – od cielesności rozumianej metaforycznie jako figury narracyjnej po bardzo dosłowne odniesienia do ciała w tekstach historycznych i w historiografii. Pośród zagadnień poruszanych przez prelegentów … Czytaj dalejKonferencja pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”

Konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”

zdjęcie: młoda dziewczyna rozmawiająca przez telefon komórkowy

18 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”, której organizatorem jest Polonistyczne Koło „Bakałarz”. Spotkanie poświęcone zostanie problematyce komunikacji oraz jej złożoności. Przedmiotem refleksji stanie się analiza współczesnego dyskursu, kodów kulturowych utrudniających porozumienie lub sprzyjających poprawnej komunikacji. Wśród poruszanych zagadnie ń znaleźć się mogą następujące kwestie: komunikacja w szkole, psychologiczne (psychospołeczne) uwarunkowania … Czytaj dalejKonferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”

Konferencja pt. „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”

grafika pokazująca dwie czerwone maski - komiczną i tragiczną

Od 18 do 19 maja 2017 roku w Katowicach Mieście Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”, która poświęcona zostanie pełnej napięcia relacji tekst – scena. Różnorodność działań podejmowanych w obszarze dzisiejszych praktyk teatralnych, w tym zwłaszcza istotne przemiany w sposobie używania słowa na scenie, zachęcają jednak do ponownego stawiania pytań o korelację wielu tworzyw w najnowszych sztukach … Czytaj dalejKonferencja pt. „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”

Konferencja pt. „Zootanatos”

zdjęcie: żółto-czarny motyl na wyciągniętej dłoni

Od 25 do 26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie III interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”. Tematem tegorocznej edycji będzie „Zootanatos”. Konferencja, która adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów, ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się … Czytaj dalejKonferencja pt. „Zootanatos”

XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność”

zdjęcie promujące konferencję "Rusycystyka i współczesność". Widok na Moskwę

Od 27 do 29 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie, organizowana pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (МАПРЯЛ) przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność” („Rusistika i sovremennost”). Planowana konferencja będzie poświęcona współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Uczestnicy podejmą dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. … Czytaj dalejXX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność”

Konferencja pt. „Współczesne literatury francuskojęzyczne…”

zdjęcie: zachód słońca w Paryżu

24 kwietnia 2017 roku w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Współczesne literatury francuskojęzyczne: uniwersalność codzienności i uniwersalność codzienna” („Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien”). Banalne może wydać się stwierdzenie, że trudne jest znalezienie punktów wspólnych i ścisle określonych tendencji w literaturze, która od wielu już lat przyjmuje różne oblicza. Niezależnie od kręgu kulturowego i językowego tym, co … Czytaj dalejKonferencja pt. „Współczesne literatury francuskojęzyczne…”

X edycja konferencji pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”

8 grudnia 2016 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się X edycja ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji kół naukowych bibliotekoznawców pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”. Wśród proponowanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie: narzędzia i systemy komunikacji, media jako narzędzie komunikacji, język komunikacji, bariery komunikacyjne, interakcja człowiek komputer, komunikacja interkulturowa, popularyzacja osiągnięć naukowych. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów, … Czytaj dalejX edycja konferencji pt. „Komunikacja w środowisku naukowym”

Konferencja „Wyróżniaj się lub zgiń…”

Od 1 do 2 grudnia 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Wyróżniaj się lub zgiń. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej” organizowana przez działające przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Koło Naukowe „Komunikator”. Wydarzenie ma stać się okazją do wielowymiarowego spojrzenia na dzisiejsze praktyki marketingowe i umożliwić wymianę poglądów między teoretykami i praktykami komunikacji promocyjnej. Celem konferencji będzie znalezienie i wypracowanie … Czytaj dalejKonferencja „Wyróżniaj się lub zgiń…”

Konferencja „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego…”

2 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach (w sali nr 010 i auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania”. Sesja została zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Komisję Historycznoliteracką katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk Problematyka spotkania koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianego dziedzictwa Wielkiego … Czytaj dalejKonferencja „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego…”

Accessibility