Konferencja pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

obiektyw aparatu fotograficznego trzymany w ręce przez kobietę

23 i 24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tej edycji będzie „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Przedmiotem obrad staną się różne odmiany medialne reportażu i pokrewnych mu nurtów niefikcjonalnych, rozpatrywane jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

Ludzie ciągnący torbę podróżną

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl. Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego … Czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

ściskające się ręcę dwojga osób

Od 6 do 8 lipca 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”, organizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Inspiracją do podjęcia tematu konferencji stało się właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się nad tym, czy można uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, … Czytaj dalej

Konferencje „SMYS & YRISM 2017”

dwie studentki siedzące przy półkach w CINiBie

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku obywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi naukowcami. „SMYS & YRISM” … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”

zdjęcie: widok na morze, a na pierwszym planie kilka większych głazów

23 i 24 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych (V-DOCS 2017)”. Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Various Dimensions of Place”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu”

pisząca dłoń na tle książek

Od 19 do 21 października 2017 roku w Ustroniu odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu”, której organizatorem jest Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej. Wydarzenie będzie okazją do spotkania filologów różnych specjalności, praktyków, krytyków, teoretyków translacji próbujących odpowiedzieć na pytanie „dlaczego tłumaczymy?”. Problem celowości przekładu jest bowiem fundamentalny zarówno dla naukowej refleksji nad przekładem, jak i dla … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Kicz w kulturach mediów”

plakat promujący konferencję o kiczu, przedstawiający czerowny samolot uderzający o lodowiec

15 i 16 listopada 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie III ogólnopolska konferencja naukowej z cyklu „Kultura mozaikowa”, której organizatorami są Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Kicz … Czytaj dalej

Seminarium pt. „Humor Research Project 2017”

zdjęcie: dziewczyna, która szeroko się uśmiecha i trzyma przyłożoną do oka lupę

Od 30 listopada do 1 grudnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie bezpłatne seminarium o humorze pt. „Humor Research Project 2017”, które adresowane jest do doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem stanie się próba połączenia zarówno badań nad językiem, jak i tekstami kultury czy mediami. Wydarzenie będzie okazją do poszerzenia swoich horyzontów … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e)…”

zdjęcie: granica terytoria;na, którą miożna przekroczyć

Od 19 do 21 maja 2017 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e). Transkulturowe i transdyscyplinarne aspekty w badaniach germanistycznych oraz nauczaniu języka niemieckiego”, która organizowana jest przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich i Instytut Filologii Germańskiej UŚ, przy współudziale Universität des Saarlandes in Saarbrücken i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Niemiecka Centrala … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

zdjęcie: Heinrich Böll

 W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy … Czytaj dalej

Accessibility