Konferencja pt. „Czynić fakty pojmowalnymi?…”

uczestnicy konferencji robiący notatki w notesach. Nie widać ich twarzy

23 października 2019 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Czynić fakty pojmowalnymi? Literatura, dokument, edukacja humanistyczna a (de)montaż kulturowych reprezentacji rzeczywistości”, której organizatorami są Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie stanie się okazją do dyskusji nad sposobami eksplikowania świata przez literaturę piękną, literaturę faktu oraz nad adaptacją powstałych figur przez edukację polonistyczną/humanistyczną. Uczestnicy spotkania będą się zastanawiali nad trzema obszarami … Czytaj dalejKonferencja pt. „Czynić fakty pojmowalnymi?…”

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 5”

dwie otwarte książki na tle półki z książkami

24 i 25 października 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie kolejna edycja konferencji pt. „Przestrzenie przekładu”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w tytule konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich … Czytaj dalejKonferencja pt. „Przestrzenie przekładu 5”

Konferencja pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”

zachód słońca i lecące ptaki w kluczu

26 i 27 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”. Temat tegorocznej edycji wydarzenia brzmi „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”. Spotkanie zostanie poświęcone zaprezentowaniu złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów … Czytaj dalejKonferencja pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”

Seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje”

26 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się drugie ogólnopolskie seminarium poświęcone badaniom nad weganizmem w kontekstach literacko-kulturowych. Tegoroczne spotkanie będzie okazją do krytycznej dyskusji nad reprezentacjami wegetarianizmu i weganizmu w narracjach literackich i kulturowych (m.in. media) oraz nad artystycznymi ekspresjami idei wegańskich (m.in. sztuka wizualna i muzyka). Wydarzenie adresowane jest do badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy, dzięki czemu możliwe stanie się podjęcie dyskusji na temat tego, jak weganizm – … Czytaj dalejSeminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje”

V konferencja z cyklu „Various Dimensions of Contrastive Studies”

Zdjęcie: zgromadzeni w sali zasłuchani ludzie

21 i 22 października 2019 roku w Ustroniu odbywać się będzie V edycja międzynarodowej konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies” (V-DOCS 2019), której celem jest zintegrowanie środowiska akademickiego wokół tematu badań kontrastywnych nad językiem w ujęciu formalnym, funkcjonalnym, kognitywnym, semantycznym, pragmatycznym i kulturowym. Tegoroczny temat przewodni konferencji skoncentrowany zostanie na kontakcie językowym. Językiem konferencji jest język angielski. Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Sebastian Fedden (The New Sorbonne … Czytaj dalejV konferencja z cyklu „Various Dimensions of Contrastive Studies”

Konferencja „Humor Research Project”

zdjęcie: fragment twarzy młodej dziewczyny. Widać szeroki uśmiech, lekko przysłoniety brązowymi włosami

4 i 5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja „Humor Research Project”, której celem będzie umożliwienie wymiany poglądów na temat postrzegania humoru przez pryzmat różnych paradygmatów, dzięki czemu możliwe stanie się przyjrzenie zjawisku humoru oraz jego interdyscyplinarnemu i uniwersalnemu charakterowi, a także zachęcenie do debaty nad miejscem humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych. Wśród proponowanych kwestii znaleźć się mogą między innymi następujące zagadnienia: różne … Czytaj dalejKonferencja „Humor Research Project”

Konferencja pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”

grafika promująca konferencję pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym” przedstawiająca fragment szarej ściany, na tle której widać zarys postaci ludzkiej w kolorze fioletowym

Od 26 do 28 września 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach (ul. T. Dobrowolskiego 1) odbywać się będzie adresowana do wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania oraz ochrony środowiska życia człowieka I międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”, której współorganizatorem jest Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.   Inspiracją do zorganizowania tego typu spotkania stało się przekonanie, że obecnie potrzeba włączania wiedzy o procesach zmysłowych i rozwojowych człowieka do metodologii kształtowania oraz technologii … Czytaj dalejKonferencja pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”

Konferencja pt. „Wymiary Języka i Kultury Biznesu”

logo konferencji DOBLAC 2018

15 i 16 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie I międzynarodowa konferencja pt. „Wymiary Języka i Kultury Biznesu” („Dimensions of Business Language and Culture”; DOBLAC 2018), której organizatorem jest Instytut Języka Angielskiego. Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa, jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii … Czytaj dalejKonferencja pt. „Wymiary Języka i Kultury Biznesu”

Konferencja pt. „Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?”

fragment okładki książki "ślonsko godka" z kadrami różnych śląskich miejsc

27 kwietnia 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (ul. Teatralna 4) odbędzie się konferencja pt. „Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?” adresowana do osób, dla których sprawy lokalne są ważne, dla których język jest istotnym spoiwem regionalnych społeczności, do ludzi posługujących się śląszczyzną i tych, którzy ją badają, do piszących po śląsku twórców i osób propagujące ich dorobek. Mija 10 lat od konferencji „Śląsko godka – jeszcze gwara … Czytaj dalejKonferencja pt. „Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?”

Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

Ludzie ciągnący torbę podróżną

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl. Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka … Czytaj dalejKonferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

Accessibility