Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

Ludzie ciągnący torbę podróżną

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl. Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego … Czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

ściskające się ręcę dwojga osób

Od 6 do 8 lipca 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”, współorganizowana przez Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Zakład Teorii Literatury i Kultury Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Inspiracją do podjęcia tematu konferencji stało się właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. … Czytaj dalej

Konferencje „SMYS & YRISM 2017”

dwie studentki siedzące przy półkach w CINiBie

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku obywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi naukowcami. „SMYS & … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”

zdjęcie: widok na morze, a na pierwszym planie kilka większych głazów

23 i 24 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych (V-DOCS 2017)”. Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Various Dimensions of Place”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

zdjęcie: archiwum wypełnione mnóstwem starych dokumentów

Od 6 do 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach obywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”, której tematem będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Płeć awangardy”

logo konferencji "Płeć awangardy"

Od 25 do 27 października 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”, która jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Pytając o „płeć awangardy”, chcemy zastanowić się, na ile praktyki awangardowe umożliwiają reinwencję takich instytucji pojęciowych, jak „kobieta” i „mężczyzna”, a na ile przechowują i utrwalają tradycyjny model urządzenia płci. Perspektywa … Czytaj dalej

Seminarium pt. „Humor Research Project 2017”

zdjęcie: dziewczyna, która szeroko się uśmiecha i trzyma przyłożoną do oka lupę

Od 30 listopada do 1 grudnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie bezpłatne seminarium o humorze pt. „Humor Research Project 2017”, które adresowane jest do doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem stanie się próba połączenia zarówno badań nad językiem, jak i tekstami kultury czy mediami. Wydarzenie będzie okazją do poszerzenia swoich … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e)…”

zdjęcie: granica terytoria;na, którą miożna przekroczyć

Od 19 do 21 maja 2017 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e). Transkulturowe i transdyscyplinarne aspekty w badaniach germanistycznych oraz nauczaniu języka niemieckiego”, która organizowana jest przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich i Instytut Filologii Germańskiej UŚ, przy współudziale Universität des Saarlandes in Saarbrücken i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Niemiecka … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

zdjęcie: Heinrich Böll

 W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Być artystą i mówić o artyście…”

zdjęcie: grafik rysujący twarz mężczyzny

Od 16 do 17 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury”. Zdefiniowanie pojęcia ‚artysta’ (w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym słowo ‚Künstler’ oznacza człowieka tworzącego kreatywnie dzieła sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu), określenie jego pozycji w polu sztuki nie jest łatwym przedsięwzięciem. Postać … Czytaj dalej

Accessibility