Konferencja pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”

zdjęcie: widok na morze, a na pierwszym planie kilka większych głazów

23 i 24 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych (V-DOCS 2017)”. Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Various Dimensions of Place”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

zdjęcie: archiwum wypełnione mnóstwem starych dokumentów

Od 6 do 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach obywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”, której tematem będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Płeć awangardy”

logo konferencji "Płeć awangardy"

Od 25 do 27 października 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”, która jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Pytając o „płeć awangardy”, chcemy zastanowić się, na ile praktyki awangardowe umożliwiają reinwencję takich instytucji pojęciowych, jak „kobieta” i „mężczyzna”, a na ile przechowują i utrwalają tradycyjny model urządzenia płci. Perspektywa … Czytaj dalej

Seminarium pt. „Humor Research Project 2017”

zdjęcie: dziewczyna, która szeroko się uśmiecha i trzyma przyłożoną do oka lupę

Od 30 listopada do 1 grudnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie bezpłatne seminarium o humorze pt. „Humor Research Project 2017”, które adresowane jest do doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem stanie się próba połączenia zarówno badań nad językiem, jak i tekstami kultury czy mediami. Wydarzenie będzie okazją do poszerzenia swoich … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e)…”

zdjęcie: granica terytoria;na, którą miożna przekroczyć

Od 19 do 21 maja 2017 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e). Transkulturowe i transdyscyplinarne aspekty w badaniach germanistycznych oraz nauczaniu języka niemieckiego”, która organizowana jest przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich i Instytut Filologii Germańskiej UŚ, przy współudziale Universität des Saarlandes in Saarbrücken i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Niemiecka … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

zdjęcie: Heinrich Böll

 W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Być artystą i mówić o artyście…”

zdjęcie: grafik rysujący twarz mężczyzny

Od 16 do 17 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury”. Zdefiniowanie pojęcia ‚artysta’ (w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym słowo ‚Künstler’ oznacza człowieka tworzącego kreatywnie dzieła sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu), określenie jego pozycji w polu sztuki nie jest łatwym przedsięwzięciem. Postać … Czytaj dalej

Konferencja pt. „A suitcase of her own: women and travel”

zdjęcie: młoda kobieta z walizką

Od 20 do 23 września 2017 roku w Szczyrku odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „A suitcase of her own: women and travel”, której organizatorem jest Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Motywem przewodnim spotkania stanie się kobieta w podróży. Wśród poruszanych kwestii znajdą się następujące zagadnienia: motyw kobiety w literaturze podróżniczej, kobieca literatura podróżnicza, podróż jako ucieczka … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie…”

grafika przedstawiająca na czarnym tle dwie obrysowane maski

Od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce” („Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance – Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives”). Będzie to pierwsze z serii spotkań … Czytaj dalej

Konferencja pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”

czarny plakat promujący konferencję pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”

Od 30 czerwca do 1 lipca 2017 roku w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”, współorganizowana przez doktoranckie koło naukowe H/Story. Tematem konferencji są szeroko rozumiane zagadnienia ciała i cielesności w narracjach historycznych – od cielesności rozumianej metaforycznie jako figury narracyjnej po bardzo dosłowne odniesienia do ciała w tekstach historycznych i w historiografii. … Czytaj dalej

Accessibility