czytająca w bibliotece dziewczyna

„Biegiem na UŚ!”. Nabór na studia trwa

grafika "U-kierunkuj się"

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w naborze podstawowym wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą podjąć decyzje o uruchomieniu naborów uzupełniających. Dostępna jest już lista kierunków, na które nadal prowadzony jest nabór: studia stacjonarne – I stopnia oraz II stopnia, studia niestacjonarne – I stopnia oraz II stopnia. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

Lista wszystkich aktualnie otwartych rejestracji – zarówno w naborze podstawowym, jak i dodatkowym – dostępna jest na stronie: https://irk.us.edu.pl/catalog.

Studia na Uniwersytecie Śląskim to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, na którą składa się szeroki wachlarz różnorodnych kierunków, specjalności i specjalizacji, to również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań nie tylko pod okiem wyspecjalizowanej kadry naukowo-dydaktycznej, ale także w działających na uczelni licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich. 

 

Accessibility