dwie studentki i student spoza Polski siedzą przed laptopem

Bezpłatny kurs przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

W grudniu 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ poprowadzi bezpłatny kurs  przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, który będzie realizowany jako część projektu zatytułowanego „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wsparcie i integrację jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa śląskiego przez zapewnienie szerokiego dostępu do informacji oraz doradztwa dla obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa śląskiego, wzmacnianie ich zdolności językowych i adaptacyjnych, potencjału zawodowego oraz rozwijanie współpracy w ramach instytucji zajmujących się ich integracją.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przede wszystkim pochodzenie z krajów spoza Unii Europejskiej i posiadanie udokumentowanego pozwolenia na pobyt w województwie śląskim.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Accessibility