Dział Administracyjno-Gospodarczy

mgr Wojciech Maszlej
kierownik działu

tel.: (32) 2009 252                             tel.: (32) 3640 856
wojciech.maszlej@us.edu.pl         
pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 1A        ul. Grota Roweckiego 5, pok. 1.14
40-032 Katowice                                 41-200 Sosnowiec

 

mgr Daniel Młodzik
zastępca kierownika działu
(32) 3640 867
daniel.mlodzik@us.edu.pl
ul. Grota Roweckiego 5, pok. 1.13
41-200 Sosnowiec
mgr Monika Przeliorz
starszy referent
tel. (32) 2009 252
tel./fax (32) 2009 390
monika.przeliorz@us.edu.pl
pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 1
40-032 Katowice
mgr Agnieszka Błach
kierownik obiektu dydaktycznego w Sosnowcu
tel.: (32) 3640 855
agnieszka.blach@us.edu.pl
ul. Grota Roweckiego 5, pok. 1.13
41-200 Sosnowiec
mgr Paulina Germala
specjalista
tel.:(32) 2691 877
paulina.germala@us.edu.pl
ul. Żytnia 10, pok. 407
41-200 Sosnowiec
mgr Bogusław Kąkol
specjalista
tel.: (32) 2009 251
boguslaw.kakol@us.edu.pl
pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 1B
40-032 Katowice
Agnieszka Kukiela
specjalista
tel.: (32) 2009 252
tel./fax (32) 2009 390
agnieszka.kukiela@us.edu.pl
pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 1
40-032 Katowice

 

Accessibility