grafika z napisem "dzień wolny od zajęć dydaktycznych"

31 października dniem dziekańskim

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił wtorek 31 października 2017 roku dniem dziekańskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Accessibility