"Spodek" w Katowicach

3. edycja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie – nabór

logo_podyplomowe_wiedzy_o_regionieDo 15 lutego 2019 roku potrwa nabór na trzecią edycję dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie, które cieszą się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich ponad sześćdziesięcioro słuchaczy.

Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim. Ich absolwenci zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe,
  • podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do kierownik studiów, prof. dr hab. Jolanty Tambor,
  • życiorys (CV, resumé),
  • kwestionariusz osobowy.

Odpłatność wynosi 2000 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym. Poszukiwane są możliwości dofinansowania studiów. Dokumenty można złożyć osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00) lub przesłać pocztą tradycyjną

 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel.: 32 2009 424, 32 2512 991
e-mail: regionpodyplomowe@gmail.com

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie, a także na Facebooku.

Accessibility