grafika przedstawiająca na czarnym tle dwie obrysowane maski

Konferencja pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie…”

Od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce” („Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance – Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives”).

Będzie to pierwsze z serii spotkań poświęconych badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – wspólnego projektu Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, Zespołu Badawczego „Theatrum” Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie. Komparatystyczny charakter projektu otwiera nowe ścieżki badań nad lokalnymi/indygennymi/mniejszymi kulturami Europy Wschodniej/Centralnej w kontekście kultur indygennych Ameryki Północnej.

Uczestnicy konferencji poddadzą analizie tradycyjne i współczesne przejawy kultury w sztuce opowiadania oraz dramacie, teatrze i performansie w Kanadzie i na Górnym Śląsku. Wydarzenie stanie się także okazją do budowania transkulturowego dialogu między badaczami, artystami i pedagogami kultur marginalizowanych, którzy skoncentrują uwagę na narzędziach analizy, jakie oferowane są przez indygenne metody badawcze, epistemologie i teorie pedagogiczne.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • sztuka opowiadania, dramat, teatr i performans jako narzędzia dekolonizacji i pedagogiki,
 • czytanie i pisanie historii „od nowa”,
 • poetyka, estetyka i polityka kreowania tożsamości,
 • koncepcje indygenności w kontekście kultur mniejszych i indygennych,
 • indygenność Górnego Śląska,
 • transindygenność i dialog kultur,
 • ontologia, epistemologia, aksjologia i metodologie indygenne oraz ich odzwierciedlenie w sztuce opowiadania, dramacie, teatrze i performansie,
 • kreowanie koncepcji domu poprzez opowiadanie i performans,
 • poetycka autokreacja i mitologizacja indygennych kultur i krajobrazów,
 • turystyka dziedzictwa kulturowego i „storytelling”,
 • festiwale kulturowe i ich rola w ocalaniu i wyobrażaniu kultur.
   

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Tomson Highway (Naród Kri, Kanada), prof. Jo-ann Archibald z  University of British Columbia (Naród Stol:lo, Kanada) oraz dr hab. prof. UŚ Zbigniew KadłubekKatedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fraserus.edu.pl.

Accessibility