dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy
  że 26 stycznia 2015 roku
  zmarł
  nestor polskiego literaturoznawstwa

  Prof. dr hab. Kazimierz Bartoszyński

  przyjaciel śląskiej filologii

  Żonie, rodzinie i znajomym
  serdeczne wyrazy współczucia

  składają

  Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  wraz z całą społecznością akademicką
  Pogrzeb Profesora odbędzie się 2 lutego 2015 r. o godz. 11.00
  na cmentarzu w Sosnowcu przy alei Józefa Mireckiego.

  Zajęcia z dramatu i teatru kanadyjskiego dr Lindsay Thistle

  Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich w semestrze letnim organizuje zajęcia z dramatu i teatru kanadyjskiego, które poprowadzi dr Lindsay Thistle z Wydziału Studiów Kanadyjskich, Trent University w Kanadzie. Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5).
  czytaj dalej | zobacz plakat

  Warsztaty z metody werbo-tonalnej w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji

  24 stycznia 2015 r. od godz. 8.30 do 20.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, s. 013) odbędą się kolejne warsztaty z metody werbo-tonalnej (I stopień). Zajęcia poprowadzi mgr Izabela Łukasiuk, certyfikowany trener metody werbo-tonalnej. czytaj dalej

  Egzamin „Swedex” z języka szwedzkiego jako obcego w Instytucie Filologii Germańskiej UŚ

  7 marca 2015 roku od godz. 11.00 w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu zostanie przeprowadzony międzynarodowy egzamin „Swedex” na poziomie B2. Egzamin weryfikuje wszystkie kompetencje językowe, jednak główny nacisk jest kładziony na sprawdzenie komunikatywności. czytaj dalej

  Szkolenia Biura Karier

  Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje 14 i 21 stycznia br. szkolenia: „CV & rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak wyprzedzić innych już na starcie” oraz „Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces”. Skierowane są do Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Szkolenia odbędą się w godz. 16:00 – 18:00. czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
20 stycznia 2015
24 lutego 2015
24 marca 2015
14 kwietnia 2015
19 maja 2015
16 czerwca 2015


Ważne Linki