dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Pani
  dr hab. prof. UŚ Aleksandrze Janowskiej

  z Zakładu Semantyki i Leksykologii
  Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

  wyrazy serdecznego współczucia
  po stracie

  Matki

  składają

  Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
  Uniwersytetu Śląskiego
  oraz cała społeczność pracowników i studentów

  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marii Delaperrière

  W środę 22 czerwca 2016 r. o godz. 9.45 w auli nr 8 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11 b) odbędzie się uroczystość, w trakcie której tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzyma profesor Maria Delaperrière. czytaj dalej

  VI Światowy Kongres Polonistów

  Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach odbywać się będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki. czytaj dalej

  Warsztaty pt. „Terapia osób głuchoniemych”

  16 czerwca 2016 roku w godz. od 15.30 do 19.00 w Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, sala nr 010) odbywać się będą warsztaty pt. „Terapia osób głuchoniemych”, które poprowadzi mgr Krzysztof Wostal oraz Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM. czytaj dalej

  Konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”

  17 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Śląskiej (Katowice, pl. Rady Europy 1, sala Parnassos) rozpocznie się wieńcząca VIII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” czytaj dalej

  Warsztaty naukowo-szkoleniowe w Centrum Logopedii UŚ

  18 czerwca 2016 roku w Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędą się warsztaty naukowo-szkoleniowe, w których udział wezmą mgr Edwin Bażański, Sybilla Fusiarz, inż. Wojciech Musialik, mgr Tatiana Lewicka, dr Anita Lorenc, dr Renata Kołodziejczyk, dr Aleksandra Borowicz, mgr Katarzyna Pietras, dr Jakub Skrzek, mgr Weronika Żmuda i dr Anna Żywot. czytaj dalej

  Prof. Dariusz Rott wiceprezesem katowickiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

  Podczas walnego zebrania wyborczego katowickiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej, które odbyło się 10 czerwca 2016 roku, wybrano władze Stowarzyszenia na kadencję 2016–2020. czytaj dalej

  II edycja międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Zaburzenia Płynności Mowy – teoria I praktyka”

  Od 25 do 26 sierpnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obywać się będzie II edycja międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Zaburzenia Płynności Mowy – teoria I praktyka” czytaj dalej

  Dzień Otwarty w Instytucie Filologii Germańskiej UŚ

  Instytut Filologii Germańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów germanistycznych na Dzień Otwarty, który odbędzie się 15 czerwca w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. W programie wykłady w języku polskim oraz spotkanie dla kandydatów na studia. Więcej informacji na plakacie.
  czytaj dalej

  Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego w IFW UŚ

  Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód o. Katowice, Klub Rusycysty, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka” serdecznie zapraszają na Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego, który odbędzie się 6 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu (Sala Rady Wydziału).
  czytaj dalej

  Co nas spina? - IV edycja kampanii

  Uniwersytet Śląski oraz Fundacja Paideia serdecznie zapraszają do udziału w czwartej edycji kampanii „Co nas spina?”. W ramach jej działań będziecie mieli możliwość nauczyć się korzystania z różnych form radzenia sobie ze stresem. Wszystkie działania w ramach kampanii są bezpłatne dla uczestników. czytaj dalej

  Dzień Otwarty kierunku antropologia języka i komunikacji

  31 maja 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbędzie się Dzień Otwarty kierunku antropologia języka i komunikacji. czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
1 marca 2016
12 kwietnia 2016
17 maja 2016
21 czerwca 2016


Ważne Linki