dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Kolegium Dziekańskie Rada Wydziału
13.09.2016
11.10.2016
15.11.2016
06.12.2016
17.01.2017
14.02.2017
07.03.2017
04.04.2017
09.05.2017
13.06.2017
20.09.2016
18.10.2016
22.11.2016
13.12.2016
24.01.2017
21.02.2017
14.03.2017
11.04.2017
16.05.2017
20.06.2017


Ważne Linki