dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Naszym Drogim Przyjaciołom

  Doktor Krystynie Koziołek
  oraz
  Profesorowi Ryszardowi Koziołkowi

  wyrazy głębokiego współczucia
  z powodu śmierci

  Mamy i Teściowej

  składają

  Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
  Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

  Studia śląskie – elitarny kierunek Uniwersytetu Śląskiego

  Informujemy, że 24 marca br. Senat Uniwersytetu Śląskiego wyraził zgodę na utworzenie w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku studia śląskie (Silesian Studies).
  czytaj dalej

  Spotkanie z cyklu „Co dalej po studiach? Możliwości rozwoju zawodowego”

  27 kwietnia 2015 r. w godz. 13.15–15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędzie się spotkanie z cyklu "Co dalej po studiach? Możliwości rozwoju zawodowego", podczas którego będzie można uzyskać informacje na temat tego... czytaj dalej

  "Various Dimensions of Contrastive Studies" (VDOCS) / "Różne wymiary studiów kontrastywnych"

  Instytut Języka Angielskiego UŚ zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "Various Dimensions of Contrastive Studies" (VDOCS) / "Różne wymiary studiów kontrastywnych", która odbędzie się w Szczyrku w dn. 25-27 października 2015. Konferencja będzie dotyczyć bogactwa aspektów, wymiarów i metod językowych badań kontrastywnych, które były i są prowadzone przez językoznawców na całym świecie, reprezentujących różne szkoły lingwistyczne. Zgłoszenia referatów w języku polskim i angielskim przyjmowane są do 31 maja. czytaj dalej

  Dzień Otwarty z Neurologopedią

  25 kwietnia 2015 r. w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Dzień Otwarty z Neurologopedią. Wydarzenie organizowane jest w związku z trwającą rekrutacją na dwusemestralne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu prowadzone przez Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji czytaj dalej

  Pierwsze seminarium z cyklu „Rozmowy z Diabłem”

  2 czerwca 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu „Rozmowy z Diabłem”. czytaj dalej

  Ruszyły zgłoszenia do Lauru Studenckiego

  Ruszyło głosowanie w plebiscycie nagród środowiskowych Laury Studenckie. Wyróżnienia, które wyrażają wdzięczność ludziom i instytucjom za pomoc w organizacji studenckich przedsięwzięć, inspiracje i wsparcie, są przyznawane w pięciu kategoriach... czytaj dalej

  JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś członkiem zarządu European University Association

  16 kwietnia 2015 r. w Belgii odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego European University Association (EUA). Podczas obrad przeprowadzono wybory przewodniczącego European University Association oraz pięciu członków zarządu EUA na kadencję 2015–2019. Przewodniczącym EUA został wybrany prof. Rolf Tarrach, który sprawowanie funkcji rozpocznie w lipcu 2015 r. i zastąpi prof. Marię Helenę Nazaré. czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
20 stycznia 2015
24 lutego 2015
24 marca 2015
14 kwietnia 2015
19 maja 2015
16 czerwca 2015

INNEWażne Linki