dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Piąta edycja akcji „Kulawy Mikołaj”

  4 grudnia 2014 r. od godz. 9.30 do 14.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego trwać będzie piąta edycja akcji „Kulawy Mikołaj”, organizowanej przez studentów w ramach obchodów dwóch świąt Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) oraz Dnia Świętego Mikołaja (6 grudnia). To niezwykła akcja organizowana przez studentów dla studentów. czytaj dalej

  Nabór na transdyscyplinarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Warszawskim.

  Na styku natury i kultury. Studia doktoranckie w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Wydział "Artes Liberales" UW oraz Wydział Historyczny UW
  czytaj dalej

  Światowe dni języka słoweńskiego

  Od 1 do 8 grudnia 2014 r. w Sosnowcu oraz Katowicach odbywać się będą „Światowe dni języka słoweńskiego”. W programie spotkania przewidziano warsztaty, prezentacje, wykłady oraz koncert zespołu OPA. Część spotkań odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
  czytaj dalej

  II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”

  27 i 28 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”. czytaj dalej

  „Zaburzenia mowy u dzieci” - konferencja naukowo-szkoleniowa

  Serdecznie zapraszamy 4. listopada 2014 r. do sali Marmurowej w Śląskim UrzędzieWojewódzkim w Katowicach (ul. Jagiellońska 25) na naukowo-szkoleniową konferencję dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek medycyny oraz osób pracujących z dziećmi pt. „Zaburzenia mowy u dzieci”. czytaj dalej

  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”

  20 i 21 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”. Sesja ma na celu ogląd tekstów literackich kierowanych do najmłodszych odbiorców (w wieku przedszkolnym i młodszych) oraz kanonu lektur przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej. czytaj dalej

  Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Literatura polska obu Ameryk (II)”

  Od 17 do 19 listopada 2014 roku w hotelu Green Hill w Wiśle trwać będzie międzynarodowa konferencja naukowa Literatura polska obu Ameryk (II). Organizatorem wydarzenia jest Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
16 września 2014
14 października 2014
18 listopada 2014
9 grudnia 2014
20 stycznia 2015
24 lutego 2015
24 marca 2015
14 kwietnia 2015
19 maja 2015
16 czerwca 2015


Ważne Linki