dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”

  29 i 30 października 2014 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”. czytaj dalej

  Wernisaż wystawy z okazji 70. rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego

  Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Instytutem Słowackim w Warszawie zapraszają na wernisaż wystawy z okazji 70. rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego, który odbędzie się 22 października 2014r. o godz. 13.30 w holu głównym budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 5. czytaj dalej

  II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”

  27 i 28 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”. czytaj dalej

  Stoisko firmy PwC oraz warsztaty językowe pt. „Język niemiecki w biznesie
  i finansach”

  20 i 22 października 2014 r. od godz. 9.00 do 15.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu firma PwC Service Delivery Center prowadzić będzie rekrutację pracowników do nowej siedziby firmy w Katowicach. Przy stoisku zlokalizowanym w holu głównym przedstawiciele PwC będą udzielać informacji na temat warunków zatrudnienia oraz możliwości rozwoju w firmie. czytaj dalej

  Jubileusz 40-lecia istnienia śląskiej slawistyki

  W dniach 16 - 17.10. odbędą się uroczystości jubileuszu 40-lecia istnienia śląskiej slawistyki. Instytut Filologii Słowiańskiej zorganizował w ramach obchodów konferencję naukową "Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze", w której uczestniczą goście z krajów słowiańszczyzny zachodniej i południowej. W programie konferencji przewidziana jest również retrospektywna prezentacja multimedialna, przypominająca dzieje śląskiej slawistyki, jej dyrektorów, współpracowników i studentów. Szczegółowe informacje o jubileuszowych obchodach oraz program konferencji znajduje się w zakładce "Konferencja" na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej:www.slaw.us.edu.pl

  Sympozjum Pierwsza wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura

  Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Germańskiej UŚ we współpracy z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Muzeum Historii Katowic mają przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowym sympozjum Pierwsza wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura. Sympozjum odbędzie się w dniach 23-24.10.2014r. w Muzeum Historii Katowic oraz w Bibliotece Śląskiej. Szczegółowy program znajduje się tutaj | Zobacz plakat

  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających

  Mamy zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, logopedów, słuchaczy studiów logopedycznych, neurologopedycznych, nauczycieli, jąkających się i inne zainteresowane problemami niepłynności mowy osoby do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej... czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
16 września 2014
14 października 2014
18 listopada 2014
9 grudnia 2014
20 stycznia 2015
24 lutego 2015
24 marca 2015
14 kwietnia 2015
19 maja 2015
16 czerwca 2015


Ważne Linki