dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoją siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mieści się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu, natomiast w części katowickiej wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualności

  DRUGI NABÓR NA STUDIA


  Przypominamy, że trwa drugi nabór na studia! Do 11 października można się jeszcze zarejestrować w systemie IRK na prowadzone przez nasz Wydział kierunki:
  Filologia polska II stopnia (stacjonarne),
  Filologia angielska II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne),
  Filologia germańska, specjalność: nauczycielka II stopnia (niestacjonarne),
  Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa I stopnia (stacjonarne),
  Filologia, specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym I stopnia (stacjonarne),
  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne),
  Informacja w instytucjach e-społeczeństwa I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne),
  Międzynarodowe studia polskie I i II stopnia (stacjonarne),
  Studia Śląskie II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne),
  Sztuka pisania II stopnia (stacjonarne).
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.irk.us.edu.pl/catalog/open

  Komunikat Rektora - godziny rektorskie 2 października 2015 r.

  "W związku z XLVIII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ogłaszam godziny rektorskie na dzień 2 października 2015 r., od godz. 10.00 do 14.00."
  czytaj dalej

  Zajęcia z kultury i historii średniowiecznej Skandynawii w semestrze zimowym 2015/2016

  Wraz z początkiem nowego roku akademickiego rozpocznie się na Uniwersytecie Śląskiem nowy cykl ponadprogramowych zajęć poświęconych historii i literaturze średniowiecznej Skandynawii. Logowanie na zajęcia poprzez system usos, dostępne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego, niezależnie od programu i poziomu studiów, będzie możliwe od 30 września 2015 roku.
  czytaj dalej

  Dzień otwarty innowacyjnych studiów podyplomowych dla tłumaczy

  Na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbędzie się dzień otwarty dotyczący nowych innowacyjnych studiów podyplomowych dla tłumaczy. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, jakie narzędzia wspomagają pracę tłumacza i jakie umiejętności są cenione na rynku pracy, ale również poznać ofertę dydaktyczną nowych studiów podyplomowych - Transl@Tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie.
  czytaj dalej

  GODZINY DZIEKAŃSKIE 6 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU DO GODZINY 15:00

  Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki w związku z INAUGRACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 ogłasza godziny DZIEKAŃSKIE dnia 6 października 2015 roku do godziny 15.00
  czytaj dalej

  UROCZYSTA INAUGRACJA ROKU ADADEMICKIEGO 2015/2016

  UROCZYSTA INAUGRACJA ROKU ADADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO ODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU O GODZINIE 11.00 W BUDYNKU NEOFILOLOGII W SOSNOWCU UL. GROTA ROZWECKIEGO 5
  czytaj dalej

  Studia śląskie – elitarny kierunek Uniwersytetu Śląskiego

  Informujemy, że 24 marca br. Senat Uniwersytetu Śląskiego wyraził zgodę na utworzenie w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku studia śląskie (Silesian Studies).
  czytaj dalej

  Specjalność Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji – nowa specjalność na kierunku filologia angielska

  Utworzenie specjalności Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji na II stopniu studiów stacjonarnych podyktowane zostało trzema czynnikami wynikającymi z przemian zachodzących w Polsce drugiej dekady XXI wieku. czytaj dalej

  Antropologia języka i komunikacji – nowy kierunek

  Studia na kierunku antropologia języka i komunikacji kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywania narzędzi językoznawczych, literaturoznawczych i socjologicznych do ich analizy. czytaj dalej

  Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

  10 października 2015 roku w Chorzowie odbędzie się współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu źląskiego Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. "Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej" czytaj dalej

  STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

  czytaj dalej


zobacz wszystkie wiadomościTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
22 września 2015
20 października 2015
17 listopada 2015
8 grudnia 2015
19 stycznia 2016
23 lutego 2016
15 marca 2016
19 kwietnia 2016
17 maja 2016
21 czerwca 2016


Ważne Linki